CHEFSUTVECKLING

KarriärCoacherna coachar så väl nya som erfarna chefer. Vi erbjuder dels ett individuellt coachprogram för nya chefer under 12 månader samt upplägg för mer erfarna chefer då man träffar sin coach regelbundet för att bolla aktuella frågor och utmaningar.

 

Som chef är man lite ensam och ibland kan man behöva ha någon utomstående att bolla frågor och situationer med. Någon som ställer de rätta frågorna. Det kan gälla en specifik jobbsituation eller svåra situationer generellt på arbetsplatsen, livspusslet, balansen mellan jobb och fritid etc. Och då kan det vara både skönt och givande att prata med någon som inte alls är kopplad till sin arbetsplats.

 

Vi arbetar holistiskt och ser till helheten och inte bara till vad som är strategiskt bäst för din karriär utan även vad som är bäst för hela dig som människa. Det är ingen terapi, men utmynnar ändå i tydliga insikter och resultat. En coach är utbildad att vara lyhörd och ställa de rätta frågorna och kanske kan ge dig ett annat perspektiv på saker. En coach får inte ha en egen agenda eller ge råd utan utgår alltid från ditt mål och dina målsättningar.

Kontakta oss gärna!

SAGT OM OSS.