CHEFSUTVECKLING

KarriärCoacherna coachar och utbildar så väl nya som erfarna chefer. Vi erbjuder dels ett individuellt coachprogram för nya chefer under 12 månader samt upplägg för mer erfarna chefer då man träffar sin coach för att bolla aktuella frågor och utmaningar.

 

Som chef är man ofta ensam och ibland kan man behöva ha någon extern att bolla frågor och situationer med. Någon som ställer de rätta frågorna. Det kan gälla alltifrån specifika jobbsituationer eller relationer på arbetsplatsen, livspusslet, till balansen mellan jobb och fritid.

 

Vi arbetar holistiskt och ser till helheten och inte bara till vad som är strategiskt bäst för din karriär utan även vad som är bäst för hela dig som människa. Det är ingen terapi, men utmynnar ändå i tydliga insikter och resultat. Din coach har tystnadsplikt, är utbildad att vara lyhörd och ställa de rätta frågorna och kanske kan ge dig ett annat perspektiv på saker. Din coach utgår alltid från ditt mål och dina målsättningar.

Kontakta oss gärna!

SAGT OM OSS.

[testimonials_carousel number=”4″ show_title=”no” show_navigation=”yes” navigation_style=”dark” auto_rotate_slides=”10″ text_color=”#353535″ author_text_color=”#353535″]