LIVS & KARRIÄRCOACHING

Detta är ett program som hjälper människor att finna sin väg i karriären och i livet. Det hjälper personen att känna sig säkrare på vad hen vill, vad hen kan och vad hen behöver, både i livet som stort och i karriären. Programmet används vid t ex omorganisationer, efter sjukskrivningar eller brist på motivation och självförtroende. Detta hjälper medarbetaren att bli tydligare mot sig själv och sin omgivning samt hitta en klar och tydlig väg framåt.

 

Programmet ökar personens självinsikt, självkänsla och självförtroende, vilket bidrar till ökad motivation, tydlighet och handlingskraft.

Det kan vara i samband med:

 

 • Omorganisation
 • Outplacement – hjälp när man ska gå skilda vägar
 • Uppsägning
 • Behålla personal (ja, faktiskt!)
 • Förebygga sjukskrivning samt åter till arbete efter sjukskrivning
 • Karriärutveckling av medarbetare
 • Komplement till utvecklingssamtal

 

Innehåll

 

 • Nulägesanalys: kartläggning av var jag står idag
 • Extended DISC (Beteende- och kommunikationsprofil)
 • Självinsikt: vem är jag och vilka är mina personliga egenskaper (styrkor och svagheter)
 • Vad kan jag: kompetens och resursinventering
 • Värderingar och intressen: vad är viktigt för mig
 • Vad vill jag (Vision och framtid)
 • Ev genomgång av CV, personligt brev, LinkedIn-guide.
 • Omvärldsanalys
 • Sökvägar
 • Handlingsplan, mål och delmål
 • Uppföljning

Upplägg


Personen träffar en certifierad coach personligen, via telefon eller Teams/Skype, vid 8 tillfällen, c a 1,5 timme per gång. Deltagaren träffar antingen sin coach en gång per vecka eller varannan och får alltid en hemuppgift till nästa tillfälle.

 

Tystnadsplikt

 

Tystnadsplikt råder alltid om inte annat är överenskommet.

Kontakta oss gärna!

 

E-mejl: info@karriarcoacherna.se
Telefon: 0708- 67 84 87

 

SAGT OM OSS.