LIVS- OCH KARRIÄRPLANERING

Detta är ett program som hjälper människor att finna sin väg i karriären och i livet.

Det hjälper personen att känna sig säkrare på vad hen vill, vad hen kan och vad hen behöver, både i livet som stort och i karriären. Programmet används vid t ex omorganisation, efter en sjukskrivning, avslutning av anställning, outplacement eller brist på motivation och självinsikt. Detta hjälper medarbetaren att bli tydligare mot sig själv och sin omgivning samt hitta en klar väg framåt.

 

Programmet ökar personens självinsikt, självkänsla och självförtroende, vilket bidrar till arbetsglädje, tydlighet och motivation. Något som gör alla till vinnare!

Innehåll

 

 • Nulägesanalys: kartläggning av var jag står idag
 • Extended DISC (Beteende- och kommunikationsprofil)
 • Självinsikt: vem är jag och vilka är mina personliga egenskaper (styrkor och svagheter)
 • Vad kan jag: kompetens och resursinventering
 • Värderingar och intressen: vad är viktigt för mig
 • Vad vill jag (Vision och framtid)
 • Ev genomgång av CV, personligt brev, LinkedIn-guide.
 • Omvärldsanalys
 • Sökvägar
 • Handlingsplan, mål och delmål
 • Uppföljning

Upplägg


Personen träffar en certifierad coach digitalt via Teams eller Zoom, under två till tre månader vid 8 tillfällen, c a 1,5 timme per gång. Deltagaren får alltid en hemuppgift till nästa tillfälle.

 

Tystnadsplikt

 

Tystnadsplikt råder alltid om inte annat är överenskommet.

Intresserad?

E-mejl: info@karriarcoacherna.se
Telefon: 0708- 67 84 87

Kontakta oss gärna!

SAGT OM OSS.