MEDARBETARUTVECKLING

Medarbetarutveckling är ett program som hjälper medarbetare till ökad självinsikt, bygga självförtroende, växa och utvecklas i karriären med fokus på livsbalans.

 

Vilka är mina styrkor och svagheter? Vad motiveras jag av? Vad kan jag bidra med? Vad behöver jag för att må bra och kunna prestera? Hur upplever andra mig? Hur får jag ihop arbetsliv och privatliv? Vilka är mina värderingar? Vad behöver jag göra för att ta nästa steg?

 

Programmet hjälper den anställde till ökad självinsikt, känna sig säkrare på vad hen vill, vad hen kan och vad hen behöver, både i karriären och i livet som stort. Det hjälper människor att utvecklas i så väl sin yrkesroll som på ett personligt plan.

 

För arbetsgivaren innebär detta en win-win då en medarbetare med god självinsikt och som vet vad den villkan och behöver också kan föra en bättre och ärligare dialog med sin arbetsgivare och som också ser och tar eget ansvar i sin utveckling.

Upplägg

Personen träffar sin coach personligen varje eller varannan vecka vid 8 tillfällen, c a 1,5 timme per gång. Deltagaren får alltid en hemuppgift till nästa tillfälle. Vi använder oss av väl beprövade verktyg som analyser, feedback- och reflektionsövningar. Alla våra coacher är både certifierade coacher samt utbildade Stress- och friskvårdsterapeuter.

Innehåll

  • Nulägesanalys: kartläggning av var jag står idag
  • Extended DISC (Beteende- och kommunikationsprofil)
  • Självinsikt: vem är jag och vilka är mina personliga egenskaper (styrkor och svagheter)
  • Vad kan jag: kompetens och färdigheter
  • Vad motiverar mig och intresserar mig.
  • Värderingar: vad är viktigt för mig när det gäller arbete och i livet i stort
  • Vad vill och vad behöver jag (Vision och framtid)
  • Handlingsplan, mål och delmål.
  • Uppföljning

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt råder alltid om inte annat är överenskommet.

Kontakta oss gärna!

SAGT OM OSS.