VI PÅ KARRIÄRCOACHERNA FÖLJER GDPR

KarriärCoachernas policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

KarriärCoacherna värnar om den personliga integriteten

Alla kunder skall känna sig trygga när de anförtror KarriärCoacherna sina personuppgifter. KarriärCoacherna följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

 

KarriärCoacherna behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och registrera köp av tjänster.

 

Information om för vilka ändamål KarriärCoacherna behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som KarriärCoacherna ger till kund, till exempel i villkoren för köp av tjänster eller vid registrering av medlemskap.

Marknadsföring

Information som lämnats till KarriärCoacherna används även för att KarriärCoacherna genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service till sina kunder. Det är KarriärCoachernas mål att förenkla kundernas vardag och premiera lojalitet. Där ingår att KarriärCoacherna skall kunna ge kunden:

 

–         Erbjudanden som anpassats efter kundens intresseområden och behov.
–         Ge information i form av utskick.

 

För att uppnå målet kan KarriärCoacherna göra en fördelning av kunderna, baserat på de personuppgifter kunden lämnat till KarriärCoacherna.

 

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter som KarriärCoacherna har, inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till KarriärCoacherna på mailadress info@karriarcoacherna.se.

Samtycke

I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller KarriärCoacherna samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel avtal/kontrakt eller registrering för att få informationsbrev. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

 

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. KarriärCoacherna kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna

KarriärCoacherna hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer här https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/

 

Kunder som har frågor om KarriärCoachernas hantering av personuppgifter kan kontakta KarriärCoacherna per e-post info@karriarcoacherna.se eller på postadress KarriärCoacherna Sthlm AB, Björklidsvägen 8b, 647 31 Mariefred.

Tillgång till personuppgifterna

Inom KarriärCoacherna skall så få som möjligt ha tillgång till kunders personuppgifter.

 

KarriärCoacherna har även serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för KarriärCoachernas räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid KarriärCoacherna som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till KarriärCoacherna med frågor om behandlingen.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros KarriärCoacherna behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

 

Personuppgifter överförs inte till någon utanför KarriärCoacherna, i annat fall än de som har angivits ovan i rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.

Vill du ha mer information?

FYLL I VÅRT KONTAKTFORMULÄR, SÅ HÖR VI AV OSS SÅ FORT VI BARA KAN!
ELLER RING OSS PÅ 0708-67 84 87

SAGT OM OSS.

”Jag anlitade Karriärcoacherna under en tid i livet där jag kände mig lite förvirrad över vad jag ville jobba med och vad jag egentligen var bra på. De analyser över min personlighet, egenskaper och färdigheter har verkligen stärkt min självkännedom och fått mig att förstå vad jag ska göra, och vad jag inte ska göra. Jag tyckte speciellt om helhetsperspektivet mellan privatliv och jobb som vi ofta pratade om och knöt ihop, för att skapa en balans i livet.

Jag rekommenderar alla som har möjlighet att någon gång i livet skaffa en karriärcoach, när man behöver lite extra pepp och vägledning. ”

/Caroline, Produktionsledare