LIVS & KARRIÄRCOACHING

Vårt livs- och karriärcoachingprogram handlar om mer än bara karriären, vi tar hänsyn till hela människan och inte bara vad som händer på arbetet. Allt hänger ihop, det går inte bara att titta på arbetet utan helheten.

 

Livs- och karriärcoaching är ett fantastiskt verktyg när individer står inför förändring i livet och då framför allt i arbetslivet. Programmet ökar personens självinsikt, självkänsla och självförtroende, vilket bidrar till ökad motivation, tydlighet och handlingskraft.

Det kan vara i samband med:

 

 • Omorganisation
 • Outplacement – hjälp när man ska gå skilda vägar
 • Uppsägning
 • Behålla personal (ja, faktiskt!)
 • Förebygga sjukskrivning samt åter till arbete efter sjukskrivning
 • Karriärutveckling av medarbetare
 • Komplement till utvecklingssamtal

 

Innehåll

 

 • Nulägesanalys: kartläggning av var jag står idag
 • Extended DISC (Beteende- och kommunikationsprofil)
 • Självinsikt: vem är jag och vilka är mina personliga egenskaper (styrkor och svagheter)
 • Vad kan jag: kompetens och resursinventering
 • Värderingar och intressen: vad är viktigt för mig
 • Vad vill jag (Vision och framtid)
 • Ev genomgång av CV, personligt brev, LinkedIn-guide.
 • Omvärldsanalys
 • Sökvägar
 • Handlingsplan, mål och delmål
 • Uppföljning

Kontakta oss gärna!

[wpforms id=”1108″ title=”false” description=”false”]

SAGT OM OSS.

[testimonials_carousel number=”3″ show_title=”no” show_navigation=”yes” navigation_style=”dark” auto_rotate_slides=”3″ text_color=”#353535″ author_text_color=”#353535″]