MEDARBETARUTVECKLING

Att vara en attraktiv organisation är avgörande för att attrahera och behålla värdefulla medarbetare, som i sin tur är grunden till framgång.

 

En avgörande faktor, visar många undersökningar, är att medarbetarna känner att de kan utvecklas. Men för att kunna utvecklas är det också viktigt att medarbetarna själva har både god självinsikt och självförtroende. Det räcker inte med positiv feedback och pepp samt erbjudanden om andra roller, om man inte själv vet vad man vill och behöver.

 

Det är just det som vi hjälper medarbetare med! Att förstå sina styrkor, utvecklingsbara sidor, drivkrafter och värderingar. Det lägger sen grunden till en ökad förståelse och bra och givande utvecklingssamtal.

 

Vi erbjuder både ett längre och mer djupgående program för medarbetare som vi kallar Medarbetarutveckling och ett enstaka Framtidssamtal vid t ex omorganisationer för att hjälpa medarbetare att tydliggöra om de vill vara kvar i organisationen och i så fall i vilken roll eller om det är dags att gå vidare.

Kontakta oss gärna!

SAGT OM OSS.

[testimonials_carousel number=”4″ show_title=”no” show_navigation=”yes” navigation_style=”dark” auto_rotate_slides=”10″ text_color=”#353535″ author_text_color=”#353535″]